اخذ نمایندگی

توزیع و فروش محصولات شرکت کار تک سیستم در سراسر کشور

 • ۱

  تکمیل فرم درخواست نمایندگی

 • ۲

  ارسال رزومه و مدارک مربوطه

  ۲

 • ۳

  بررسی مدارک و دعوت جهت مذاکره

 • ۴

  نشست حضوری و توافق اولیه

  ۴

 • ۵

  اعتبار سنجی نماینده

 • ۶

  مذاکره نهایی و انعقاد قرارداد نمایندگی

  ۶